Môžete použiť pohon s premenlivou frekvenciou na jednofázovom motore?

Neodporúča prevádzkovať jeden motor s meničom s premenlivou frekvenciou. Hoci je to technicky možné, nevýhody ďaleko prevyšujú všetky výhody, ktoré by ste mohli očakávať. Vo väčšine prípadov je lacnejší upgrade na trojfázový elektromotor na použitie s pohonu s premenlivou frekvenciou.

Ako funguje pohon s premenlivou frekvenciou

Pohon s premenlivou frekvenciou vám umožňuje kontrolovať výkon systému, monitorovať rýchlosť motorov alebo čerpadiel a nastavovať prúd. Pohon  s premenlivou frekvenciou prijíma 3-fázový elektrický vstup a potom vydáva požadovaný prúd. To umožňuje efektívne fungovanie motorov pri zmenách zaťaženia.

Výhody systému pohonu s premenlivou frekvenciou

Regulácia otáčok motora ponúka mnoho výhod. Po prvé,  pohon  s premenlivou frekvenciou poskytuje vyššiu účinnosť pri využívaní energie aj pri prenosovej rýchlosti v čerpadle alebo motore. Pohon s premenlivou frekvenciou sníma záťaž systému a poskytuje silu na kompenzáciu. Riadi tiež také problémy, ako sú poruchy systému a preťaženia. Toto automatické, inteligentné ovládanie môže predĺžiť životnosť motora, zabrániť zlyhaniu systému a zvýšiť prevádzkový výkon.

Problémy s použitím jednofázového motora

Jednofázové motory sú vinuté odlišne ako trojfázový motor. Aby bolo možné použiť jednofázový motor s pohonom s premenlivou frekvenciou, musí byť motor v meniči, čo znamená zaplatiť existujúci motor previnutý alebo kúpiť nový motor. Aj keď sú parametre motora splnené, môžu sa vyskytnúť problémy s prevádzkou jednofázového motora. To je bežnejšie zaznamenané pri nízkych rýchlostiach, kde je motor nútený pracovať pri nižších otáčkach.

Výhody modernizácie motora

Úprava jednofázového motora na prácu s pohonom  s premenlivou frekvenciou nie je nákladovo efektívna. Namiesto vynaloženia zdrojov na vykonanie potrebných zmien je zvyčajne lepšie prejsť na trojfázový motor. Okrem toho, že sú menej nákladné, trojfázové motory sú často menšie a ľahšie. Modernizácia znamená dlhšiu životnosť systému, väčšiu kontrolu výkonu a poskytne ďalšie výhody, ako je zníženie prevádzkových teplôt.